Voda pro život

Voda základ života

Voda je hlavní součástí vnitřního prostředí organismu a její množství závisí na věku, hmotnosti a pohlaví jedince. Celkové množství vody v těle dospělého člověka je muže cca 60 % a u ženy 50 % tělesné hmotnosti.  U novorozenců je to ale více, až 77 %.

Denní obrat vody činí u dospělého člověka cca 6 % vody, u kojence cca 20 %. Relativní podíl mimobuněčné tekutiny na celkové hmotnosti novorozence je přibližně 2,5x větší než u dospělého člověka. Proto jsou děti na nedostatek tekutin více citlivé a hrozí jim větší poškození.

Denně se v trávicím traktu vstřebá okolo 9 – 10 litrů vody (potrava, pití + trávící šťávy). Vlastní vstřebávání vody se děje především v tenkém střevě, v tlustém již méně.

Nedostatek vody vede k vážnému poškození zdraví. Už po 2 – 4 dnech není organismus schopen vyloučit látky, které se vylučují močí a nakonec dochází k zahuštění krve a selhání krevního oběhu.

Kojenci mají relativně větší povrch těla, a proto mají relativně vyšší potřebu vody oproti dětem školního věku nebo dospělým.

Kojenecká voda – proč ji pít?

Už více než 20 let jsou spotřebitelé na našem trhu zvyklí na balenou pitnou vodu jako na dostupný sortiment, který v lidské výživě představuje nutnou složku, a to nejen tam, kde se kde se kvalitní pitná voda nedostává, ale i tam, kde voda z veřejných sítí není po technologických úpravách chuťově příjemná.

Spotřebitelský trh je v současnosti balenými pitnými vodami zahlcen, jejich složení však nemusí být pro konkrétního spotřebitele optimální. Zejména lidé s vysokým krevním tlakem, případně s potřebou bezsodíkové diety, by si měli dobře vybrat svoji vodu, kterou mohou ve své rodině bez omezení dlouhodobě konzumovat.

Sledujte množství rozpuštěných látek      

Z uvedeného důvodu by měl každý spotřebitel věnovat při výběru balené vody pozornost na obalu uvedenému chemickému složení balené vody, jakož i informacím o původu vody, jejím chuťovým vlastnostem a doporučením o spotřebě. Zejména by si měl všimnout údaje o celkové mineralizaci vody, která charakterizuje množství rozpuštěných látek. V zásadě by tato hodnota neměla být vyšší než 200 mg/l.

Vedle celkového úhrnu ve vodě rozpuštěných látek je pro kvalitu pitné vody významný i podíl zastoupených jednotlivých složek. Zejména osoby s vysokým krevním tlakem by neměli konzumovat vody s vyšším obsahem sodíku (Na), i když Vyhláška č. 252/2004 pro pitnou vodu dovoluje obsah sodíku až 200 mg/l.

Pozor na dusičnany

Dále by se měl spotřebitel seznámit s uváděným obsahem dusičnanů (NO3), jejichž obsah by v balené vodě měl být výrazně nižší než max. přípustná hodnota 50 mg/l.

Velkou přednostní špičkových balených vod je, že využívají zdroje podzemní vody z regionů, které díky své hydrogeologické pozici nejsou negativně ovlivňovány nežádoucími vlivy prostředí. Ke spotřebiteli se tak dostávají vody hygienicky zabezpečené.

Nutným předpokladem vysoké kvality balené vody je pak technologické zpracování výrobku, kdy voda od přírodního zdroje až do spotřebitelského obalu projde uzavřeným výrobním cyklem a je v závěru naplněna do aseptických plastových obalů.

Artéská voda

Příkladem balené kojenecké vody vynikající kvality je HORSKÝ PRAMEN, který se formuje jako artéská voda v mimořádně čisté prostředí Nízkého Jeseníku v hloubce 140-160 metrů pod povrchem zemským. Celková mineralizace této vody je 181 mg/l, obsah sodíku 6,1 mg/l splňuje požadavky na bezsodíkovou dietu, obsah dusičnanů pak činí pouze 1,37 mg/l.

Hloubka zachycení zdroje spolu s perfektním ekologickým stavem místa formování, jakož i racionální využití zdroje je zárukou trvalé kvality HORSKÉHO PRAMENU, který je pod hydrogeologickým dozorem odborné firmy AQUA MINERA už od roku 1990.

Zpracoval RNDr. Vladimír Řezníček, hydrogeolog a poradce v oboru balených vod, firma AQUA MINERA BRNO